• Nowy produkt
  • Obecnie brak na stanie
GUNA

Guna MD-Muscle - Kolagen opakowanie 10x2ml

750,00 zł
Brutto

MD-MUSCLE jest wyrobem medycznym poprawiającym zakres ruchu MIĘŚNI i STAWÓW.

MD-MUSCLE zalecany do stosowania przez wykwalifikowanych pracowników w celu:

  • Ułatwienia rozciągania i funkcjonowania mięśni
  • Ułatwienia utrzymania masy mięśniowej w przypadku wad postawy
  • Zwiększenia zakresu ruchu stawów
  • Złagodzenia miejscowych dolegliwości bólowych lub bólu związanego z ruchem i wadami postawy
Ilość
  Obecnie brak na stanie

MD-MUSCLE może być stosowany niezależnie lub w połączeniu z innymi wyrobami medycznymi z tej samej serii, w celu dostosowania leczenia do sytuacji klinicznej.

Jeśli konieczne jest wsparcie macierzy tkanki łącznej lub kiedy dąży się do spowolnienia fizjologicznego procesu starzenia, produkt MD-MUSCLE można podawać w skojarzeniu z preparatami MD-MATRIX i MD-TISSUE.

Produkt może być również stosowany jako wsparcie mechaniczne w leczeniu następujących chorób:

Leczenie bólu: ostrego, podostrego, przewlekłego

Leczenie obszaru ciała, gdzie występuje ból rzutowany (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL)

Leczenie punktów spustowych (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL)

Zespół fibromialgii (w skojarzeniu z preparatem MD-NEURAL)

Zapalenie skórno-mięśniowe

Schemat podawania może być różny, w zależności od potrzeb indywidualnych.

Protokół leczenia: 2 zabiegi w tygodniu przez pierwsze 2 tygodnie; 1 zabieg w tygodniu do momentu złagodzenia objawów (średnio 8-10 sesji). Można kontynuować leczenie wykonując 1 zabieg co tydzień, nie dłużej jednak niż przez 10 tygodni. W przewlekłych stanach patologicznych należy kontynuować wykonywanie 1 zabiegu w tygodniu przez miesiąc, a następnie wykonywać 1 zabieg miesięcznie.

Metoda iniekcji śródskórnej i podskórnej: miejsce wkłucia musi być sterylne; wprowadzić igłę na głębokość 1-3 mm i wstrzyknąć 0,2-0,3 ml preparatu w zmienioną tkankę.

Metoda iniekcji okołostawowej: miejsce wkłucia musi być sterylne; wprowadzić igłę w pobliżu stawu na wymaganą głębokość

W tym celu zaleca się wykorzystanie następujących materiałów i przyrządów:

Materiały do aseptycznego przygotowania powierzchni skóry: sterylne rękawiczki, roztwór jodyny, roztwór alkoholu, sterylne gaziki, chlorek etylu w aerozolu do skóry

Igły: sterylne 27 G, 4 mm

Strzykawki: rozmiar 5 lub 10 ml, w zależności od objętości roztworu do wstrzyknięcia

Przeciwwskazania:

Brak zaobserwowanych przypadków nadwrażliwości na MD-MATRIX. Niemniej jednak, pacjenci, u których zaobserwowano nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, powinni przed jego zastosowaniem zostać poddani próbie uczuleniowej polegającej na punktowym wstrzyknięciu 0,1 ml preparatu w okolice przedramienia lub ramienia, a następnie powinni być obserwowani przez 1 godzinę.

Niewielkie zaczerwienienie w okolicy wkłucia może wynikać z mechanicznego skutku wprowadzenia igły lub z reakcji skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Podanie preparatu może wywołać takie objawy jak pieczenie/ ból w miejscu iniekcji, które ustępują zwykle samoistnie w ciągu 5-10 minut po wykonanym zabiegu.

Oczyszczenie i odkażenie skóry są konieczne przed i po podaniu preparatu. Bakterie saprofityczne mogą spowodować utworzenie się ropnia w miejscu wkłucia.

Termin przydatności i przechowywanie:

Chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych i zamarzaniem.

Warunki przechowywania i użytkowania: 2-30°C

PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

Nie używać po upływie terminu ważności. Termin ważności odnosi się do produktu przechowywanego w prawidłowych warunkach, w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu.

Produkt należy zużyć bezpośrednio po otwarciu.

Zalecenie w przypadku uszkodzenia sterylnych fiolek:

Nie używać jeśli zamknięcie jest naruszone lub jeśli fiolka jest nieszczelna.

Zawartość fiolki musi zostać podana natychmiast po otwarciu.

Nie używać jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Produkt może być stosowany wyłącznie przez profesjonalistów i osoby w odpowiednim wykształceniem lub przeszkoleniem.

Szczegóły produktu

GUNA