Sklep internetowy działający pod adresem www.bestetic.pl prowadzony jest przez firmę ZM Group Sp. z o.o., ul. 55. Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno, tel.: +48 517 275 697, NIP: 697-23-77-988

INFORMACJE OGÓLNE:

1. Sklep internetowy BEstetic umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z niniejszym regulaminem.

2. Sklep prowadzony jest przez firmę ZM Group Sp. z o.o. (dalej: ZM Group). KRS 0000853642, NIP 6972377988, REGON 386704934.

3. Aby dokonać zakupów należy zarejestrować się w systemie sklepu lub wybrać zakup "bez rejestracji". Stworzone zostanie konto użytkownika, które będzie dodatkowo zabezpieczone hasłem. Zamawiający zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska/nazwy firmy, adresu zamieszkania/adresu firmy, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia.

4. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się, lub zakup "bez rejestracji" Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 803 z póź. zm.)

5. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania, oraz likwidacji konta użytkownika.

6. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep BEstetic jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

7. Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego spowoduje uaktywnienie konta Klienta w systemie.

8. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe przeprowadzenie procesu zamówienia.

9. Konto użytkownika jest własnością Sklepu BEstetic i może zostać usunięte bez podania przyczyny. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt tel. +48 517 275 697, e-mail: sklep@zm-group.pl

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI:

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony w sieci Internet, są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego bestetic.pl w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w wartości brutto (z podatkiem VAT) w złotych polskich.
 3. Produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i oryginalne, objęte gwarancją.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn.
 5. Niektóre urządzenia elektroniczne (telefony komórkowe, laptopy, itd.) mogą nieznacznie zmieniać kolor oferowanych produktów.

ZAMÓWIENIA:

 1. Klientem sklepu bestetic.pl może być osoba fizyczna lub prawna niezależnie czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie.
 2. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 3. Zamówienie jest przez Klienta konstruowane na zasadzie wypełnienia wirtualnego koszyka.
 4. W procesie składania zamówienia na zasadach, o których mowa wyżej Sklep www.bestetic.pl udziela konsumentowi wyczerpujących i jasnych informacji dotyczących:  

- przedmiotu zamówienia, jego opisu i właściwości,

- łącznej ceny obejmującej cenę towaru wraz z kosztami, w tym kosztami dostawy oraz sposobu i terminu zapłaty,

- sposobu i terminu dostawy,

- danych Sklepu www.bestetic.pl obejmujących nazwę, adres, wskazanie Sądu prowadzącego akta rejestrowe, numer KRS,

- sposobu komunikowania się z konsumentem poprzez podanie adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu, służących do realizacji zamówienia i ewentualnych reklamacji,

- procedury rozpatrywania reklamacji.

 1. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczny e-mail zwrotny potwierdzający fakt złożenia zamówienia oraz jego specyfikację. 
 2. Zamówienie zostaje przyjęte w momencie wysłania przez BEstetic wiadomości e-mail – statusu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, na adres mail podany przy rejestracji. Wysłanie statusu jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a firmą ZM Group – właścicielem sklepu. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w statusie. Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Jeżeli Klient wybierze formę płatności Przelew tradycyjny lub Szybki ePrzelew to dopiero w momencie potwierdzenia wpłaty na konto firmy, sklep www.bestetic.pl przystąpi do wysyłki zamówionego asortymentu.
 4. W niektórych przypadkach sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia niejasności.
 5. Zamówienia, z wybraną formą płatności “Przelew bankowy” lub “Płatność kartą”, z których wpływ środków nie zostanie odnotowany przez firmę ZM Group Sp. z o.o., mogą zostać anulowane o czym klient zostanie poinformowany.
 6. ZM Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnych zamówień w momencie wystąpienia braków magazynowych po uprzednim powiadomieniu klienta.
 7. O brakach towarowych lub ewentualnych problemach związanych z realizacją zamówienia Klient powiadamiany jest najszybciej jak to możliwe.

KOSZYK:

 1. Wprowadzenie do koszyka wybranego towaru nie jest równoznaczne z jego zakupem.
 2. Towar znajdujący się w koszyku Klienta do momentu zakończenia procesu zamawiania pozostaje wyłączną własnością sklepu.

FORMY PŁATNOŚCI:

Sklep BEstetic akceptuje następujące formy płatności:

 • Bezpośredni przelew na konto firmy: ZM Group Sp. z o.o., ul. 55. Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno

 

NR KONTA, IBAN, SWIFT

Płatność w PLN

ING S.A. 49 1050 1520 1000 0090 8101 2099

Płatność EUR (klienci zagraniczni)

SWIFT: PKOPPLPW
IBAN: PL 27 1050 1520 1000 0090 8101 2107

Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać nr zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia).

 • Kartami kredytowymi akceptowanymi przez firmę “TPay”
 • Szybki ePrzelew TPAY
 • Za pobraniem 

FORMY PRZESYŁKI:

 1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym BEstetic realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do innych krajów po indywidualnych ustaleniach.
 2. Termin dostawy zamówionych towarów najczęściej wynosi 1 dzień od momentu wpłynięcia środków na konto firmy ZM Group Sp. z o.o. W niektórych przypadkach może trwać 2 do 3 dni.
 3. Zamówione towary będą dostarczane poprzez przedstawiciela firmy spedycyjnej wybranej przez Kupującego z dostępnych w sklepie www.bestetic.pl.
 4. Koszt przesyłki pokrywany jest przez zamawiającego. Każdorazowo podczas procesu zamówienia klient jest informowany o kosztach wysyłki. Zamówienia na kwotę powyżej 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) wiążą się z darmową wysyłką (oprócz zamówień opłacanych "Za pobraniem").
 5. W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika, nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość po podpisaniu dokumentu odbioru. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody (maksymalnie 10 dni od odebrania paczki). Stanowi to podstawę do uznania reklamacji.
 6. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

DOKUMENTY ZAKUPU/ FAKTURY:

 1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest dowód dostawy w formie listu przewozowego.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli podatkowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.
 3. W przypadku braku akceptacji klienta zarejestrowanego jako “firma” na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, dodatkowo wystawiona faktura VAT będzie przesyłana na wskazany adres.

ZWROTY:

 1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia w formie spisanego przez kuriera protokołu. W przypadku, gdy Przewoźnik odmówi podpisania protokołu, nie należy przyjmować ani kwitować przesyłki i niezwłocznie skontaktować się z naszym Sklepem.
 2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 3. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (ustawa ta nie dotyczy podmiotów gospodarczych) konsument ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest złożyć oświadczenie z użyciem Wzoru Oświadczenia o Odstąpieniu od Umowy Zawartej na Odległość, który znajduje się poniżej treści niniejszego Regulaminu. O chęci zwrotu towaru należy poinformować sklep BEstetic, który udzieli informacji o adresie zwrotu towaru. Towar należy zaopatrzyć w otrzymany dowód dostawy. Firma ZM Group Sp. z o.o. gwarantuje zwrot wszystkich dokonanych przez konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, kiedy konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, Sklep zwraca konsumentowi wyłącznie koszt najtańszego sposobu dostawy. Należna kwota zostanie zwrócona przelewem na konto bankowe w formie przelewu.
 4. Zwrot towaru odbywa się tylko i wyłącznie na koszt Klienta.
 5. Klient zobowiązuję się, aby zwracany przez niego towar był zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu.
 6. Zwroty towaru prosimy kierować na adres:

ZM Group Sp. z o.o.

ul. 55. Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno

REKLAMACJE i GWARANCJE:

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta. Dbamy o to, aby nasze towary były najwyższej jakości, ale może się zdarzyć, że po otrzymaniu towaru wykryją Państwo w nim jakieś wady. W takim przypadku prosimy o przesłanie zgłoszenia wypełniając protokół reklamacyjny znajdujący się poniżej treści niniejszego Regulaminu. Wymagany jest kontakt telefoniczny lub mailowy ze sklepem www.bestetic.pl w celu:
 • omówienia sposobu wymiany na produkt pełnowartościowy,
 • zamiany za zgodą Klienta na inny lub jeśli nie będzie takiej możliwości – zwrotu pieniędzy.
 1. Koszt przesyłki uznanej reklamacji ponosi BEstetic, należy ją odesłać za pośrednictwem firmy Kurierskiej DPD, UPS, GLS, DHL lub InPost (wyłączając usługi Paczkomatu).
 2. Reklamacje również prosimy kierować na adres:

ZM Group Sp. z o.o.

ul. 55. Pułku Piechoty 34, 64-100 Leszno

 1. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia zwracanego towaru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z deklaracją, że Klient zapoznał się z regulaminem Sklepu, w pełni akceptuje jego warunki i wyraża zgodę na udzielenie mu wszelkich informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub systemu internetowego składania zamówień.
 2. Dołożyliśmy starań, by informacje zawarte na stronach sklepu były zgodne z prawdą i aktualne, jednak informacje te nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Istnieje jedynie niewielkie prawdopodobieństwo, że opisy umieszczone na stronach sklepu lub zdjęcia (a w szczególności kolory oferowanych produktów) mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu w rzeczywistości.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2022r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od tego dnia.
 4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827).

 Zarząd Firmy ZM Group Sp. z o.o.